Αννα Αθανασοπούλου

Αννα Αθανασοπούλου

Αννα Αθανασοπούλου
More ideas from Αννα
Τα μυστικά της δύναμης της πολίτικης σαλάτας:

ά τύνίτάτ

At Matthew 23:37 Jesus says in part "...how often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks [[or as this photo shows kittens]] together under her wings. But you people did not want it."

We had a hen who did this also. From the time the kittens were born, she would sit on them and keep them warm while the mother was out hunting, and then they'd trade places while the hen ate so the cat could feed her kittens.

Mother cat with baby ducks and her kittens.What a beautiful photo! (KO) What a good little mama cat. Mothering what would normally be a prey animal. They are babies and obviously need a mama, so kitty steps in as substitute. Sweet babies all.