Σοφά, έξυπνα και αστεία λόγια online : Δεν χρειάζεται να λες τι ξέρεις αλλά να ξέρεις τι ... Wisdom Quotes, Me Quotes, Motivational Quotes, Funny Quotes, Greek Beauty, Greek Words, Quotes By Famous People, Greek Quotes, English Quotes

Δεν χρειάζεται να λες τι ξέρεις αλλά να ξέρεις τι λες - Σωκράτης