Άννα-Μαρία Ντόσκα

Άννα-Μαρία Ντόσκα

Άννα-Μαρία Ντόσκα
More ideas from Άννα-Μαρία
I experience this all the time with my 4 year old nephew, Christopher, and it never gets old! It makes my heart melt.-Tanya

The somebody that screams my name with the biggest smile on their face while screaming my name as they run to hug me are my blessedly, wonderful grandchildren. God has blessed me with 9 and 3 great grands.I am blessed beyond measure!