Αννα-Μαρια Χατζη

Αννα-Μαρια Χατζη

Αννα-Μαρια Χατζη
More ideas from Αννα-Μαρια
Cell Cycle is a line of 3D printed nylon and stainless steel jewelry. It is based on our interest in 3D forms, cellular patterns, and the idea of subdivision (cell splitting)

Cell Cycle is a line of printed nylon and stainless steel jewelry. It is based on our interest in forms, cellular patterns, and the idea of subdivision (cell splitting)