Περισσότερες ιδέες από το Anna
Jocs de percussió corporal - Calaix de músic 2.0

Jocs de percussió corporal - Calaix de músic 2.0

Funga Alafia - complete score for Orff ensemble

Funga Alafia - complete score for Orff ensemble

Experimental music notation resources - Review - lines

Experimental music notation resources - Review - lines

From ‘Nomos Alpha’, 1965, by Iannis Xenakis | Graphical representation of manipulable note configurations: Hexahedrons

From ‘Nomos Alpha’, 1965, by Iannis Xenakis | Graphical representation of manipulable note configurations: Hexahedrons

The blue cloak :: Mark Applebaum  For mouseketier and sextet of  flute, clarinet, cello, percussion, piano, and dedicated piano interior  player. The Blue Cloak was inspired by the Pieter Bruegel painting Netherlandish Proverbs and consists of 100 measures that parallel the 100 proverbs, maxims,  popular adages, puns, and biblical sayings depicted in Bruegel’s wimmelbild.  this is how it sounds

The blue cloak :: Mark Applebaum For mouseketier and sextet of flute, clarinet, cello, percussion, piano, and dedicated piano interior player. The Blue Cloak was inspired by the Pieter Bruegel painting Netherlandish Proverbs and consists of 100 measures that parallel the 100 proverbs, maxims, popular adages, puns, and biblical sayings depicted in Bruegel’s wimmelbild. this is how it sounds

Graphic Score for Dappled Fields by Sydney Wallace Stegall

Graphic Score for Dappled Fields by Sydney Wallace Stegall

henrich-siegfried bormann - visual analysis of a piece of music from a color-theory class with wassily kandinsky - 1930

henrich-siegfried bormann - visual analysis of a piece of music from a color-theory class with wassily kandinsky - 1930

Rituals :: Pedro Echarte

Rituals :: Pedro Echarte

Free Music Notation Images

Free Music Notation Images