Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Old Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug - x

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Old Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug - x

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Turkish Antique Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug x

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

1960 Turkish Old Anatolian Hand Woven Nomad Carpet 49 6 x 67 3

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Old Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug x

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

1950 Primitive Nomad Kilim Rug From Taurus Mountains 50 4 x 57 1

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Turkish Antique Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug x

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

1950 Primitive Nomad Kilim Rug From Taurus Mountains 50 4 x 57 1

Αλληλογραφία - serdari@hotmail.gr

Anatolian Shaggy Rug With lovely Colors From Sivas

Turkish-Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug - 2'0.8’’ x 3'8.5’’ #Turkish

Turkish Anatolian Hand Woven Slit Kilim Rug 20 8 x 38 5

Old Anatolian Hand Woven Fethiye Slit Kilim Rug - 5’0.6’’ x 9’6.2’’  #Turkish

Old Anatolian Hand Woven Fethiye Slit Kilim Rug 5 0 6 x 9 6 2

Unique! Turkish Hand Woven Nomad Slit Kilim Rug - 3'10.1’’ x 4'7.1’’ #Turkish

Unique Turkish Hand Woven Nomad Slit Kilim Rug 310 1 x 47 1

Pinterest
Search