Κύκλος νερού

22 Pins
 2y
Collection by
a sign showing the different types of water
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
a book with different words and pictures on it
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
a book with an image of two mice in the water and one is holding an umbrella
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
the children's book is written in russian and has an image of two birds on a cloud
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
a child's hand holding an open book with water and clouds on it, in front of a mountain
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
a child's drawing of a weather scene with clouds, rain, and sun
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
two girls holding up a colorful quilt in front of a table with stuffed animals on it
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
a child's hand holding up a book with drawings and writing on the pages
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
an art project with umbrellas made out of colored paper
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Umbrella
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
four children's drawings are shown on the table
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Fictional Characters, Family Guy
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
an open book with pictures of animals and words in russian on it sitting on a table
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Ταξιδεύοντας στο κόσμο των νηπίων: ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
a young boy playing a video game on a computer screen in his home office area
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ