50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Sometimes the price of your favorite curtains can be quite high, but don`t worry we have interesting solution for you.

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Lovely curtain panel with a "fold over" header. Burlap fringe it is made by fraying the fabric by hand.

Denim blue hallway | Hallway decorating

Artsy Hallway Decoration With Denim Curtain And Ceramic Flooring Ideas And Wooden Bench

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Possible wall coverings? DIY: Simple Shade Tutorial - easy DIY using fabric, a wood strip & ribbon + A great post on easy-to-sew & no-sew window treatments, including shades & ideas for curtain clips & rods.

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Teacup Tiebacks for Kitchen Curtains To copy this look, take cups to a glass store to have holes drilled into the bottoms. Thread a curtain panel through a teacup. Screw a cup hook into the window frame or wall stud and hang the cup by its handle.

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

No Sew - DIY Floor-Length Tab-Top Panels - Velvet ribbon in three sherbet shades turns plain white tab-top curtains into an elegant treatment. To create the look, lay out the panels and attach horizontal bands of ribbon with fabric glue.

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Formal Shade- Deep bottom pleats and a patterned fabric give this shade an elegance suited to traditional rooms.

50+ ιδέες : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ

Monochromatic Roman shades give a bold window treatment some contemporary style. Check out these solid shades and discover your hue of choice.

Pinterest
Search