Μίνιον

4 Pins
 · Last updated 5y
Curated by
a yellow minion with glasses on it's head is standing in front of a white background
Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης | LiFO
Οι Μεγάλες Αλήθειες της Τρίτης - ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ - Viral - LiFO
two minion cartoon characters with caption in russian
Τε-λει-ο!!!!!!
two minion characters standing next to each other in front of a white background with the words i love you
♡♡♡♡♡♡