ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10 Pin1 Ακόλουθοι
werkblad
Multiply: 2's - Multiplication Facts Worksheet | Mamas Learning Corner
Multiply 3s: Multiplication Facts Worksheet | Mamas Learning Corner
6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΣ: Β΄ ΤΑΞΗ
Ιδέες για δασκάλους: Ποια πράξη να διαλέξω;
Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία: Στιχάκια
Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία: Στιχάκια

Περισσότερες ιδέες
Φίλοι και φίλες, όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες ενός μαθηματικού προβλήματος, ώστε ν...
Multiply 6's Worksheet - multiplication facts practice
Picture
Φίλοι και φίλες, όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες ενός μαθηματικού προβλήματος, ώστε ν...
Κανόνας για "ει".. :)
Λέξεις - κλειδιά για την επίλυση προβλημάτων
Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.
Pinterest
Αναζήτηση