Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Βρες τα συνώνυμα, κόψε & κόλλησε! Κρυπτόλεξο λεξιλογίου στη Δυσλεξία

Βρες τα συνώνυμα, κόψε & κόλλησε! Κρυπτόλεξο λεξιλογίου στη Δυσλεξία (Δυσλεξία at home.)

Dyslexia at home

Dyslexia at home: 5 ασκήσεις για πολλαπλές δραστηριότητες γραπτού λόγου σε παιδιά με Δυσλεξία

Dyslexia at home: 5 ασκήσεις για πολλαπλές δραστηριότητες γραπτού λόγου σε παιδιά με Δυσλεξία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: " Μάντεψε τη λέξη": Άσκηση για εμπλουτισμό λεξιλογίου

Περί μαθησιακών δυσκολιών: " Μάντεψε τη λέξη": Άσκηση για εμπλουτισμό λεξιλογίου

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Απλές ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Απλές ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση

Οι ραγισμένες καρδιές για να μάθουμε να διαβάζουμε! Άσκηση Φωνημικής επίγνωσης | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Οι ραγισμένες καρδιές για να μάθουμε να διαβάζουμε! Άσκηση Φωνημικής επίγνωσης (Δυσλεξία at home.)

Οι ραγισμένες καρδιές για να μάθουμε να διαβάζουμε! Άσκηση Φωνημικής επίγνωσης | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς! | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς! (Δυσλεξία at home.)

Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς! | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Μπορώ να ...! Ουσιαστικά & Ρήματα πως θα τα ξεμπερδέψουμε στη Δυσλεξία

Μπορώ να ...! Ουσιαστικά & Ρήματα πως θα τα ξεμπερδέψουμε στη Δυσλεξία

Άλλη μια άσκηση που δείχνει πως ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας σε πάει λίγο πιο μακριά! Αντικείμενο της άσκησης είναι η Οπτικοακουστική εξάσκηση σε παιδιά με ελλείμματα στην Οπτική διάκριση και Φων

Ο μαγνητικός δρόμος των γραμμάτων! Βελτίωση ανάγνωσης στη δυσλεξία (Δυσλεξία at home.)

Άλλη μια άσκηση που δείχνει πως ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας σε πάει λίγο πιο μακριά! Αντικείμενο της άσκησης είναι η Οπτικοακουστική εξάσκηση σε παιδιά με ελλείμματα στην Οπτική διάκριση και Φων

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

10 Ways for Healing from Abuse - OMTimes Magazine

Dyslexia at home: "Είμαι δυσλεκτικός. Τι με δυσκολεύει περισσότερο και σε τι είμαι καλύτερος;"

Dyslexia at home: "Είμαι δυσλεκτικός. Τι με δυσκολεύει περισσότερο και σε τι είμαι καλύτερος;"

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

Pinterest
Search