Andreas Athanasopoulos

Andreas Athanasopoulos

Προτιμώ την ανωριμότητα , από την ωριμότητα που προσεγγίζει τα όρια του σάπιου
Andreas Athanasopoulos