Κάθε θρησκεία είναι ένα χρώμα στο ουράνιο τόξο που οδηγεί στο θεό. Είναι δικό σου θέμα σε ποιο χρώμα θα διαλέξεις να περπατήσεις αλλά ένα είναι το σίγουρο: όλα τα χρώματα καταλήγουν στον ίδιο θεό.

DeviantArt is the world's largest online social community for artists and art enthusiasts, allowing people to connect through the creation and sharing of art.

Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there.

Mi mar de lágrimas by on DeviantArt

There are those who look at things the way they are, and ask why... I dream of things that never were, and ask why not? Robert Kennedy

Interesting Facts about Dreams The most common emotion experienced in dreams is negative emotions.

Dreams have only one owner at a time. That's why dreamers are lonely.

In Honour Of My Father Harold, and My Brother Fred. Both of whom are no longer with us; Yet, never forgotten! Especially on Father's Day! Thank you, both, fo.

Without leaps of imagination, or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all, is a form of planning.

Without leaps of imagination, or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all, is a form of planning.

Great dreams of great dreamers are always transcended.

Great dreams of great dreamers are always transcended.

I close my eyes, then I drift away, into the magic night I softly say. A silent prayer, like dreamers do, then I fall asleep to dream my dreams of you.

Scorpio Moon Compatibility: Deep and Meaningful ⋆ Astromatcha

A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. Oscar Wilde

Sts reflected in the Broadway Windows where the Crochet Reef is on display.

Pinterest
Search