"Ο θάνατος του Σουλιώτη αγωνιστή Λάμπρου Τζαβέλλα". Ελαιογραφία, αντίγραφο χαρακτικού του L. Lipparini. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο , Αθήνα. “The death of Lambros Tzavellas”. Oil on canvas, copy from an engraving of L. Liparini. National Historical Museum

"Ο θάνατος του Σουλιώτη αγωνιστή Λάμπρου Τζαβέλλα". Ελαιογραφία, αντίγραφο χαρακτικού του L. Lipparini. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο , Αθήνα. “The death of Lambros Tzavellas”. Oil on canvas, copy from an engraving of L. Liparini. National Historical Museum

Σπυρίδων Προσαλέντης: Πολεμιστής του 1821 (1862)

"Ο καπετάν Λεωνίδας Ανδρούτσος πατέρας του Οδυσσέα" του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. 1931. Συλλογή Μουσειου Θεόφιλου. "Leonidas Androutsos, father of Odysseas" by Theophilos Hatzimihail. 1931. Theofilos Museum collection

"Ο καπετάν Λεωνίδας Ανδρούτσος πατέρας του Οδυσσέα" του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. 1931. Συλλογή Μουσειου Θεόφιλου. "Leonidas Androutsos, father of Odysseas" by Theophilos Hatzimihail. 1931. Theofilos Museum collection

Ο Νεομάρτυρας Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων. Από τη Μονή Αβασσού της μικρής Λάκκας Σουλίου ή Λακκοπούλας.

Ο Νεομάρτυρας Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων. Από τη Μονή Αβασσού της μικρής Λάκκας Σουλίου ή Λακκοπούλας.

"Two Warriors" 1855, Theodoros Vryzakis, 1814 – 1878 was a major Greek painter of the 19th century. Vryzakis's father died in the Greek War of Independence from the Ottoman Empire. He is the first Greek painter who studied in Munich and the main representative of the type of historical painting that was popular in Greece in the 18th century. He is considered the first painter of modern Greece, a recorder of the Greek War of Independence, which he viewed in a romantic and nostalgic way.

Pinterest
Search