Sofia Apostolidou
Sofia Apostolidou
Sofia Apostolidou

Sofia Apostolidou

το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο.-