Πορτοκαλιά (Citrus Sinensis)

Πορτοκαλιά (Citrus Sinensis)

Γκορτσιά (Pyrus Amygdaliformis)

Γκορτσιά (Pyrus Amygdaliformis)

Σπάρτο (Spartium junceum)

Σπάρτο (Spartium junceum)

Ρείκι Ανοιξιάτικο (Erica arborea)

Erica arborea - Erica arborea - Wikipedia, the free encyclopedia

Βίκος (Vicia Sativa)

Βίκος (Vicia Sativa)

Κράταιγος (Crataegus monogyna)

Κράταιγος (Crataegus monogyna)

Κίστος (Cistus incanus)

Cistus x pulverulentus 'Sunset'

Αγριοθύμαρο (Thymus serpyllum)

(Thymus serpyllum) can plant in the wall or rocks

Βιβούρνο - Ψευδοδάφνη (Viburnum Tinus)

Βιβούρνο - Ψευδοδάφνη (Viburnum Tinus)

Ανεμώνη (Anemone pavonina)

What a pretty specimen.

Ξινήθρα (Oxalis stricta)

Ξινήθρα (Oxalis stricta)

Ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia)

Ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia)

Αστέρι της Βηθλεέμ (Ornithogalum umbellatum)

Αστέρι της Βηθλεέμ (Ornithogalum umbellatum)

Τριφύλλι (Trifolium repens)

Τριφύλλι (Trifolium repens)

Αγριοφασκομηλιά (Cistus Salviifolius)

Αγριοφασκομηλιά (Cistus Salviifolius)

Ασπάλαθος (Calicotome Villosa)

Ασπάλαθος (Calicotome Villosa)

Pinterest
Search