ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS

www.arcturos.gr
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS
More ideas from ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Infographics

Ringling's Cruelty Exposed

Ringling's Cruelty Exposed Infographic is one of the best Infographics created in the Animals category. Check out Ringling's Cruelty Exposed now!

Infographic: Bear baiting: The facts about this cruel blood sport. Could you help end this cruelty? https://donate.wspa.org.uk/bear

Infographic: Bear baiting: The facts about this cruel blood sport. Could you help end this cruelty? https://donate.wspa.org.uk/bear

mama bear teaching her cub to climb

Funny pictures about Baby Bear's First Climbing Lesson. Oh, and cool pics about Baby Bear's First Climbing Lesson. Also, Baby Bear's First Climbing Lesson photos.

The Kermode Bear, or Spirit Bear, is a sub-species of the American black bear. It is believed that they evolved from black bears that became isolated more than 300,000 years ago. They can only be found in what is known as the Great Bear Rain Forest located in west-central British Columbia and a few adjacent islands. They are so rare that even people who live in the region rarely see them.

The Kermode Bear, or Spirit Bear: a sub-species of the American black bear. Only found in what is known as the Great Bear Rain Forest located in west-central British Columbia and a few adjacent islands.