Περισσότερες ιδέες από το Areti
For the leader; “upon the gittith.” A psalm of David. O Lord, our Lord, how awesome is your name through all the earth! I will sing of your majesty above the heavens with the mouths of babes and infants. You have established a bulwark against your foes, to silence enemy and avenger. When I see your heavens, the work of your fingers, the moon and stars that you set in place— -Psalm 8:1-4(NABRE)

For the leader; “upon the gittith.” A psalm of David. O Lord, our Lord, how awesome is your name through all the earth! I will sing of your majesty above the heavens with the mouths of babes and infants. You have established a bulwark against your foes, to silence enemy and avenger. When I see your heavens, the work of your fingers, the moon and stars that you set in place— -Psalm 8:1-4(NABRE)

Oh, Christ the King! I beg that I meet thee after my last breath in the state of grace and the hope of thy mercy. Amen.

Oh, Christ the King! I beg that I meet thee after my last breath in the state of grace and the hope of thy mercy. Amen.

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι!!!  https://www.youtube.com/watch?v=bwOt5svPuCA …

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι!!! https://www.youtube.com/watch?v=bwOt5svPuCA …

St. Demetrios (patron saint of Thessaloniki, Greece)

St. Demetrios (patron saint of Thessaloniki, Greece)

Θεσσαλόνίκη, τέλη του 19ου αιώνα

Θεσσαλόνίκη, τέλη του 19ου αιώνα

Watch the Evzones change shift outside Parliament building with their ceremonial ‘dance.’  Wearing the uniform of the Klephts, mountain fighters who fought the Turks from 15th – 19th Century: white tights, white skirt, white blouse with very full sleeves, an embroidered vest, red cap and shoes with big pom-poms – they guard their Tomb of the Unknown Soldier with respect.  Tip: Go on a Sunday at 11am to witness the big event, replete with military brass band.

Watch the Evzones change shift outside Parliament building with their ceremonial ‘dance.’ Wearing the uniform of the Klephts, mountain fighters who fought the Turks from 15th – 19th Century: white tights, white skirt, white blouse with very full sleeves, an embroidered vest, red cap and shoes with big pom-poms – they guard their Tomb of the Unknown Soldier with respect. Tip: Go on a Sunday at 11am to witness the big event, replete with military brass band.

Statue of Alexander the Great, Thessaloniki, Greece

Statue of Alexander the Great, Thessaloniki, Greece

#θεσσαλονικη #Thessaloniki #GR

#θεσσαλονικη #Thessaloniki #GR

Ducha con suelo de piedra

Ducha con suelo de piedra

Via/Tumblr More

Via/Tumblr More