Τα Smiley’s

Τα Smiley’s

#MARGINALISME : Nous sommes tous Léonard #ART #LéonardDeVinci #DeVinci #Joconde #keramekis

#MARGINALISME : Nous sommes tous Léonard #ART #LéonardDeVinci #DeVinci #Joconde #keramekis

KERAMEKIS: Walking Mountain Parnitha by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

KERAMEKIS: Walking Mountain Parnitha by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

KERAMEKIS: Portrait of Niki Keramekis by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

Portrait of Niki Keramekis

Le Manifeste du Marginalisme Athènes, mai 2017 Je salue les poignées de portes ! Je salue les fourchettes et les couteaux ! Je salue les boutons de manchette ! Je salue les barrières et les feux rouges ! Je salue les signalisations ! Je salue les futuristes...

Le Manifeste du Marginalisme Athènes, mai 2017 Je salue les poignées de portes ! Je salue les fourchettes et les couteaux ! Je salue les boutons de manchette ! Je salue les barrières et les feux rouges ! Je salue les signalisations ! Je salue les futuristes...

PARTICIPEZ À L'ACTION - SUPPORTEZ NOTRE CAMPAGNE -LISEZ ET DIFFUSEZ LE MANIFESTE DU NARGINSLISME - dans la librairie KOBO

Le Manifeste du Marginalisme ebook by Mélétis Kéramekis - Rakuten Kobo

KERAMEKIS: Ramesses and Nefertari by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

Ramesses and Nefertari

KERAMEKIS:  On My Wooden Horse by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

KERAMEKIS: On My Wooden Horse by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

KERAMEKIS: Taurokathapsia or Memento from Crete by keramekis.deviantart.com on @DeviantArt

Taurokathapsia or Memento from Crete

"1ο noumero με alogo"... ενας θεατης φανταζει να απορει με to skiniko.

"1ο noumero με alogo"... ενας θεατης φανταζει να απορει με to skiniko.

Pinterest
Search