Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Γ και Δ

Γ και Δ

Οι μαθητές συμπληρώνουν το κείμενο με το της ή τις.

Οι μαθητές συμπληρώνουν το κείμενο με το της ή τις.

Καρτέλες για τους χρόνους των ρημάτων

Καρτέλες για τους χρόνους των ρημάτων

Picture

Picture

Picture

Picture

Κάθε μέρα... πρώτη!: Παίζουμε παντομίμα; (2)

Κάθε μέρα... πρώτη!: Παίζουμε παντομίμα; (2)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦ 9 - Αναζήτηση Google

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦ 9 - Αναζήτηση Google

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων

Pinterest
Αναζήτηση