Αριστοτέλης Καρκαμάνης

Αριστοτέλης Καρκαμάνης

Αριστοτέλης Καρκαμάνης
More ideas from Αριστοτέλης
OMG...

This really needs the character Victor Meldrew saying "I don't believe it" from the BBC comedy show One Foot in the Grave.

* * ORANGE: " Me be soes glad me founds yoo! Yoo wuz gone fer hours and nowz yer safely back." ---------[BLACK: " Worries-wart."

* * ORANGE: " Me be soes glad me founds yoo! Yoo wuz gone fer hours and nowz yer safely back." I wuv yoo.