Περισσότερες ιδέες από το Artemia
Thera - Atlantis? - Frauen der Vorgeschichte, Hethiter, Puduhepa, Thera, Minoer, Keftiu, Sappho, Blenda, Hypatia, Kyniska, Catalhöyük, Hatshepsut, Merit-Ptah, Nofretete, Venus von Hohle Fels, Agnodike, weisse Tara

Thera - Atlantis? - Frauen der Vorgeschichte, Hethiter, Puduhepa, Thera, Minoer, Keftiu, Sappho, Blenda, Hypatia, Kyniska, Catalhöyük, Hatshepsut, Merit-Ptah, Nofretete, Venus von Hohle Fels, Agnodike, weisse Tara

Wounded woman. 1600 BC. Akrotiri, Thera.   (x) Girl from Xeste 3 fresco cycle  Procession with wounded foot.

Wounded woman. 1600 BC. Akrotiri, Thera. (x) Girl from Xeste 3 fresco cycle Procession with wounded foot.

[Unknown, Landscape with swallows (Spring Fresco), Fresco, ca.1650BC, Minoan, Aegean Art, Akrotiri] This painting was the first landscape painting with no human figures. It was found in the Island of There (Cyclades). The details and of flowers blooming and sparrows flying around shows the importance of the environment. It was painted in wet fresco (common technique in Minoan art), which required quick painting. The strong use of colors and lines capture the beautiful spring time.

[Unknown, Landscape with swallows (Spring Fresco), Fresco, ca.1650BC, Minoan, Aegean Art, Akrotiri] This painting was the first landscape painting with no human figures. It was found in the Island of There (Cyclades). The details and of flowers blooming and sparrows flying around shows the importance of the environment. It was painted in wet fresco (common technique in Minoan art), which required quick painting. The strong use of colors and lines capture the beautiful spring time.

Prehistoric jug with spiral decoration. Thera/Santorini, Akrotiri 17th. cent. BC Greek excavation 1967 - 1968 Thera/Santorini, Archaeological Museum Fira

Prehistoric jug with spiral decoration. Thera/Santorini, Akrotiri 17th. cent. BC Greek excavation 1967 - 1968 Thera/Santorini, Archaeological Museum Fira

Ship with dolphins. Wall painting replica from Akrotiri excavation. Ancient Greek painting. Greece, Santorini 17th century BC

Ship with dolphins. Wall painting replica from Akrotiri excavation. Ancient Greek painting. Greece, Santorini 17th century BC

House of Ladies Fresco, Akrotiri, Thera

House of Ladies Fresco, Akrotiri, Thera

Fresco from Akrotiri, the "Minoan Pompeii" in Santorini.  Covered by lava around 1450 BC, amazingly preserved.  Must see.

Fresco from Akrotiri, the "Minoan Pompeii" in Santorini. Covered by lava around 1450 BC, amazingly preserved. Must see.

multistoreyed buildings possibly depicting the old town of Akrotiri , Santorini with daily life images

multistoreyed buildings possibly depicting the old town of Akrotiri , Santorini with daily life images

Fresco from Akrotiri: Antelopes. Akrotiri is a Minoan Bronze Age settlement on the volcanic Greek island of Santorini (Thera). The settlement was destroyed in the Theran eruption about 1500BC.

Fresco from Akrotiri: Antelopes. Akrotiri is a Minoan Bronze Age settlement on the volcanic Greek island of Santorini (Thera). The settlement was destroyed in the Theran eruption about 1500BC.

Fresco  de los Antílopes de Akrotiri, isla de Thera (mayor repertorio de pinturas hallado después de Cnosos).

Fresco de los Antílopes de Akrotiri, isla de Thera (mayor repertorio de pinturas hallado después de Cnosos).