Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου - Holy Monastery of Koutloumousiou

The Monastery, according to the surviving documents, seems to have been founded in the 11th century. In 1393 it was proclaimed by Patriarch Antonios, Patriarchal and Stavropegic. In 1497 a fire destroys the monastery and the Moldavian rulers rebuilt it. The modern Catholic of the Koutloumousiou Monastery was built in 1540 and was decorated by painters of the Cretan School. The wooden temple is one of the finest of Mount Athos and was constructed in the 19th century.
11 Pins827 Followers
Άποψη της Μονής Κουτλουμουσίου (Άγιον Όρος) - The Monastery of Koutloumousiou from outside (Mount Athos)

Άποψη της Μονής Κουτλουμουσίου (Άγιον Όρος) - The Monastery of Koutloumousiou from outside (Mount Athos)

Εσωτερική άποψη της Μονής Κουτλουμουσίου- Internal view of the Monastery of Koutloumousiou

internal view of the Monastery of Koutloumousiou

Η φιάλη της Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος - The phiale of the Monastery of Koutloumousiou on Mount Athos

Η φιάλη της Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος - The phiale of the Monastery of Koutloumousiou on Mount Athos

Ο γέρων Πολύκαρπος, στο Άγιον Όρος από το 1922 (+1974) - The elder Polycarp, on Mount Athos since 1922 (died 1974)

Ο γέρων Πολύκαρπος, στο Άγιον Όρος από το 1922 (+1974) - The elder Polycarp, on Mount Athos since 1922 (died 1974)

Λεπτομέρεια από το καθολικό (Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος) - Detail from the katholikon (Holy Monastery of Koutloumousiou (Mount Athos)

Detail from the Holy Monastery of Koutloumousiou (Mount Athos)

Η κρήνη απέναντι από την είσοδο της Μονής Κουτλουμουσίου (18ος αι.) - The 18th century fountain opposite the monastery gate (Koutloumousiou Monastery)

Η κρήνη απέναντι από την είσοδο της Μονής Κουτλουμουσίου (18ος αι.) - The 18th century fountain opposite the monastery gate (Koutloumousiou Monastery)

Βορειοδυτική άποψη του Καθολικού της Μονής Κουτλουμουσίου- The Katholikon of Koutloumousiou Monastery from the northwest

Βορειοδυτική άποψη του Καθολικού της Μονής Κουτλουμουσίου- The Katholikon of Koutloumousiou Monastery from the northwest

Λεπτομέρεια της Μονής Κουτλουμουσίου - Detail of the Monastery of Koutloumousiou

Λεπτομέρεια της Μονής Κουτλουμουσίου - Detail of the Monastery of Koutloumousiou

Ο γέρων Μακάριος του Φλασκά, στο Άγιο Όρος από το 1914 - The elder Makarios of Flaska, on Mount Athos since 1914

Ο γέρων Μακάριος του Φλασκά, στο Άγιο Όρος από το 1914 - The elder Makarios of Flaska, on Mount Athos since 1914

Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εσωτερική άποψη από την Πύλη της Μονής - Holy Monastery of Koutloumousiou. Internal view from the Gate of the Monastery

Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εσωτερική άποψη από την Πύλη της Μονής - Holy Monastery of Koutloumousiou. Internal view from the Gate of the Monastery

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Φύση - The Holy Monastery of Koutloumousiou. Nature

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Φύση - The Holy Monastery of Koutloumousiou. Nature

Pinterest
Search