ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ...Greek tradiotional grocery shop

Travel Photography Series Part 1 - Travel Means Food - Carla Coulson

Κρήτη 1939  Nelly's Υπήρχαν τριών ειδών καλάθια, που διέφεραν στο μέγεθος, στο σχήμα και στο υλικό κατασκευής τους. Το απλό καλάθι, το κοφίνι και το πανέρι. Η κατασκευή τους γινόταν από τεχνίτες, τους καλαθάδες.

Κρήτη 1939 Nelly's Υπήρχαν τριών ειδών καλάθια, που διέφεραν στο μέγεθος, στο σχήμα και στο υλικό κατασκευής τους. Το απλό καλάθι, το κοφίνι και το πανέρι. Η κατασκευή τους γινόταν από τεχνίτες, τους καλαθάδες.

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

۩ ۞ Old type Periptero _at the back side.

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Λόλα, να ένα άλλο: Περίπτερα, περιπτεράδες και ιστορίες της γειτονιάς !

Pinterest
Search