Χρήστος Παλαιοκώστας

Χρήστος Παλαιοκώστας

Χρήστος Παλαιοκώστας
Περισσότερες ιδέες από το Χρήστος
A Possessed Chaos Space Marine of The Tormented.

A Possessed Chaos Space Marine of The Tormented.

A Chaos Space Marine of The Oath-Broken.

A Chaos Space Marine of The Oath-Broken.

A standard Chaos Space Marine of the Black Legion in corrupted Power Armour, with examples of Black Legion iconography.

A standard Chaos Space Marine of the Black Legion in corrupted Power Armour, with examples of Black Legion iconography.

A Chaos Space Marine of the Hounds of Abaddon, dedicated to the service of Khorne.

A Chaos Space Marine of the Hounds of Abaddon, dedicated to the service of Khorne.

A Plague Marine of the Bringers of Decay dedicated to the service of Nurgle. The Plague God has a strong following within the Black Legion; his putrid touch is evident throughout the ranks of its warriors. Under the dominance of the Chosen of Abaddon lieutenant Skyrak Slaughterborn, the current Lord Corruptor, the Nurglites have converted many to their cause.

A Plague Marine of the Bringers of Decay dedicated to the service of Nurgle. The Plague God has a strong following within the Black Legion; his putrid touch is evident throughout the ranks of its warriors. Under the dominance of the Chosen of Abaddon lieutenant Skyrak Slaughterborn, the current Lord Corruptor, the Nurglites have converted many to their cause.

A Chaos Space Marine of the Children of Torment, dedicated to the service of Slaanesh.

A Chaos Space Marine of the Children of Torment, dedicated to the service of Slaanesh.

A Rubricae of the Sons of the Cyclops, dedicated to the service of Tzeentch.

A Rubricae of the Sons of the Cyclops, dedicated to the service of Tzeentch.

The Primarchs (17) Vulkan - Album on Imgur

The Primarchs (17) Vulkan - Album on Imgur

Mortarion, Death Guard Primarch

Mortarion, Death Guard Primarch

710x960 px

710x960 px