Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Παραγγελία/ Αγορά

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Παραγγελία/ Αγορά

Twitter @idifono

Twitter @idifono

Πρόκειται για ένα εφηβικό μυθιστόρημα που αφηγείται η Αναστασία, μια από τις μαθήτριες του σχολείου της Ακράτας, μέσα από τις σελίδες του προσωπικού της ημερολογίου, που το έχει ονομάσει «Καμή».

Πρόκειται για ένα εφηβικό μυθιστόρημα που αφηγείται η Αναστασία, μια από τις μαθήτριες του σχολείου της Ακράτας, μέσα από τις σελίδες του προσωπικού της ημερολογίου, που το έχει ονομάσει «Καμή».

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: Τα βιβλία μας

"Ταξίδια στους τόπους της καρδιάς μου"- Ελένη Κουτρίκη-Παναγιωτακοπούλου (2017)       Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει αφηγήσεις της συγγραφέω...

"Ταξίδια στους τόπους της καρδιάς μου"- Ελένη Κουτρίκη-Παναγιωτακοπούλου (2017) Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει αφηγήσεις της συγγραφέω...

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: "ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ"- Μιχάλη Δημητρίου (201...

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: "ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ"- Μιχάλη Δημητρίου (201...

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: «Ταξίδια στους τόπους της καρδιάς μου» -Ελένη Κουτ...

Εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ: «Ταξίδια στους τόπους της καρδιάς μου» -Ελένη Κουτ...

Pinterest
Search