Ιωάννης Βακουφτσής

Ιωάννης Βακουφτσής
More ideas from Ιωάννης
oji-ulula - hellhound

when you do see a hellhound, they look like large black wolves but have shadow-y like figures and whisps that come off them and their eyes glow either yellow or red (this is one of Peitho's hellhounds, Megara- nicknamed "Meg")