Ushakov-Agion Mandylion orthodox icon.

Ushakov-Agion Mandylion orthodox icon.

Agios Dimitrios.

Agios Dimitrios.

Panagia me Christo.

Panagia me Christo.

Agioi Petros kai Pavlos.

Agioi Petros kai Pavlos.

Madonna and Child.

Madonna and Child.

Agios Dimitrios.

Agios Dimitrios.

Panagia me Christo.

Panagia me Christo.

Agioi Petros Paisios Pavlos.

Agioi Petros Paisios Pavlos.

Panagia me Christo.

Panagia me Christo.

Agia Sophia detail.

Agia Sophia detail.

Agia Sophia

Agia Sophia

Cristo Christ Иисус Христос Christos icon,

Cristo Christ Иисус Христос Christos icon

Cristo Christ Иисус Христос Christos icon,

Pinterest
Search