Αθανάσιος Καραβίτης

Αθανάσιος Καραβίτης

Αθανάσιος Καραβίτης
More ideas from Αθανάσιος

A Striped Manakin (Machaeropterus regulus) is a small South American species of bird in the Pipridae family. (Photo by Juan Ochoa)

Beauty birds

Black-capped Piprites (Piprites pileata) perched on a branch in the Atlantic rainforest of southeast Brazil.