ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΑΘΗΝΑΛΙΔΗ "
ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΑΘΗΝΑΛΙΔΗ "
ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΑΘΗΝΑΛΙΔΗ "

ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΑΘΗΝΑΛΙΔΗ "

Ο Σύλλογος έχει ως κύριο σκοπό του την μελέτη, ανάπτυξη, ανάδειξη και διάδοση όλων των τεχνών και δραστηριοτήτων που παράγουν και ενσαρκώνουν Πολιτισμό.