ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη#greece# Ελλάδα #اليونان#

7 Pins
 4y
Collection by
a single red rose with water droplets on it
a tree with no leaves in the foreground and a sunset in the back ground
a crane is silhouetted against an orange sky
the sun is setting on top of a mountain with clouds in the sky above it
a man sitting on a dock fishing at sunset
the sun is setting behind a tree with no leaves in front of a cloudy sky
the sun is setting over the ocean with clouds in the sky and on the water
ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη #greece # thessaloniki. اليونان