Μαρία Ελενα

Μαρία Ελενα

Μαρία Ελενα
More ideas from Μαρία
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Νο 2

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Νο 2

Present Simple or Present Continuous

Present Simple or Present Continuous worksheet - Free ESL printable worksheets made by teachers

Present Simple or Present Continuous worksheet - Free ESL printable worksheets made by teachers

ESL, EFL printable worksheets, activities and exercises for teaching your next English class

Clock Worksheets

After completing the lesson on telling the hour, use these clock worksheets to teach time to the half-hour. More lessons on clocks and telling time available.

What time is it Adventure Time!!!!!

It looks like you're interested in our Clock Time Worksheets. We also offer many different Kids Worksheets on our site, so check us out now and get to printing!

whats the time worksheet

This is an exercise to practice telling the time. The students need to write what time it is on each clock. to introduce the hours, revise the time material

Present Simple or Present Continuous worksheet - Free ESL printable worksheets made by teachers

Ask your students to read the sentences and complete them using either Present Simple or Present Continuous. The aim of the exercise is to practise present tenses.