Μαθηματικά δημοτικού

11 Pins
 · Last updated 4y
Curated by
a book with an image of a cartoon character and the words in russian on it
β΄ δημοτικού γλώσσα γ΄ τεύχος
the worksheet is filled with pictures and words
a clock with different languages and numbers on the face, as well as an arrow pointing to