Βυζαντινή Αγιογραφία - Τοιχογραφία δια χειρός Βασίλειου και Περικλή Συρίμη Keresztelő Szent János

Βυζαντινή Αγιογραφία - Τοιχογραφία δια χειρός Βασίλειου και Περικλή Συρίμη Keresztelő Szent János

John the Forerunner

High quality hand-painted icon of John the Forerunner. BlessedMart offers Religious icons in old Byzantine, Greek, Russian and Catholic style.

st john

Icon Painting - St John The Forerunner by Julia Bridget Hayes

How an Icon is Painted, Follow the creation of Monastery Icons' image of Saint John the Baptist step by step, with description and photos.

Information and articles on all aspects of iconography and the holy ones depicted in the icons at Monastery Icons.

Pinterest
Search