Ανδρέας Κασάπογλου

Ανδρέας Κασάπογλου

Η αλήθεια που λέγεται τελευταία στιγμή δεν είναι ειλικρίνεια αλλά λύση ανάγκης..