16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

105 σελίδες με ασκήσεις στη Γλώσσα Α' Δημοτικού     -     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

105 σελίδες με ασκήσεις στη Γλώσσα Α' Δημοτικού - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι καταλήξεις των ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή

Οι καταλήξεις των ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή

Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr Χϊριςε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτα τρία γζνθ βάηοντασ και το άρκρο τουσ. τ...

Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr Χϊριςε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτα τρία γζνθ βάηοντασ και το άρκρο τουσ. τ...

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθογραφια σε ιζω ενω

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθογραφια σε ιζω ενω

School Craft, Greek Language, Book Activities, Grammar, Exercise, Greek, Excercise, Ejercicio, Exercise Workouts

Μπήκαμε στην πρώτη ενότητα της Γλώσσας σήμερα "Στο δρόμο για το σχολείο".  Κάναμε μια ενδελεχή επεξεργασία της εικόνας (την ξεσκονίσαμε κ...

Μπήκαμε στην πρώτη ενότητα της Γλώσσας σήμερα "Στο δρόμο για το σχολείο". Κάναμε μια ενδελεχή επεξεργασία της εικόνας (την ξεσκονίσαμε κ...

Με τις τρεις τελίτσες θα σιωπήσω κι άλλο πια δε θα μιλήσω Είναι τα αποσιωπητικά (…), ναι, έχω μυστικά!

Με τις τρεις τελίτσες θα σιωπήσω κι άλλο πια δε θα μιλήσω Είναι τα αποσιωπητικά (…), ναι, έχω μυστικά!

Στη διπλή τελεία (:) στάσου, διάβασε τα λόγια κάποιου, εξηγήσεις στο λεπτό δίνει το σημείο αυτό.

Στη διπλή τελεία (:) στάσου, διάβασε τα λόγια κάποιου, εξηγήσεις στο λεπτό δίνει το σημείο αυτό.

Pinterest
Search