ΓΕΝΕΣΙΣ IV, λάδι σε καμβά, 80x60cm, 2010 GENESIS IV, oil on canvas, 80x60cm, 2010

ΓΕΝΕΣΙΣ IV, λάδι σε καμβά, 80x60cm, 2010 GENESIS IV, oil on canvas, 80x60cm, 2010

MATRIX I, λάδι σε καμβά, 120x120cm, 1989 MATRIX I, oil on canvas, 120x120cm, 1989

MATRIX I, λάδι σε καμβά, 120x120cm, 1989 MATRIX I, oil on canvas, 120x120cm, 1989

"the emerald from within us", painting by Angel.Kourkoulou (2017)

"the emerald from within us", painting by Angel.Kourkoulou (2017)

"Άνοιξη... αισθήσεων!" @ Σουίτα art-cafe Τρίκαλα 2/5/2010

"Άνοιξη... αισθήσεων!" @ Σουίτα art-cafe Τρίκαλα 2/5/2010

HOW TO PAINT AN EMERALD - live painting by Angel.Kourkoulou

HOW TO PAINT AN EMERALD - live painting by Angel.Kourkoulou

HOW TO PAINT A RUBY - live painting by Angel.Kourkoulou

HOW TO PAINT A RUBY - live painting by Angel.Kourkoulou

Painting Original Art Modern Oil Canvas Decor Signed Wall Contemporary Fantasy #SONGFORTOMORROW

Painting Original Art Modern Oil Canvas Decor Signed Wall Contemporary Fantasy #SONGFORTOMORROW

ΓΕΝΕΣΙΣ III, λάδι σε καμβά, 80x60cm, 2010 GENESIS III, oil on canvas, 80x60cm, 2010

ΓΕΝΕΣΙΣ III, λάδι σε καμβά, 80x60cm, 2010 GENESIS III, oil on canvas, 80x60cm, 2010

ΓΕΝΕΣΙΣ II, λάδι σε καμβά, 100x50cm, 2006 GENESIS II, oil on canvas, 100x50cm, 2006

ΓΕΝΕΣΙΣ II, λάδι σε καμβά, 100x50cm, 2006 GENESIS II, oil on canvas, 100x50cm, 2006

ΓΕΝΕΣΙΣ I, λάδι σε καμβά, 100x50cm, 2006 GENESIS I, oil on canvas, 100x50cm, 2006 by Angel.Kourkoulou www.angelpaints.com

ΓΕΝΕΣΙΣ I, λάδι σε καμβά, 100x50cm, 2006 GENESIS I, oil on canvas, 100x50cm, 2006 by Angel.Kourkoulou www.angelpaints.com

Pinterest
Αναζήτηση