Περισσότερες ιδέες από το evie
Free Behavior Supports! This printable behavior support is a visual for students with Autism and other visual learners. This behavior reminder card is ideal for students who have difficulty with appropriate behavior while at their desks. This reminder card, visually reminds students "When I'm at my desk, I am quiet, working, and sitting.

Free Behavior Supports! This printable behavior support is a visual for students with Autism and other visual learners. This behavior reminder card is ideal for students who have difficulty with appropriate behavior while at their desks. This reminder card, visually reminds students "When I'm at my desk, I am quiet, working, and sitting.

δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο

δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο

xristina's blog : Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

xristina's blog : Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε  τη φασαρία μέσα στην τάξη  από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πρώτος  μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει κα...

Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη φασαρία μέσα στην τάξη από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πρώτος μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει κα...

βιβλιοπαρουσίαση

βιβλιοπαρουσίαση

True or false with addition equations cut and paste

True or false with addition equations cut and paste

cute for johnny appleseed day

cute for johnny appleseed day

I like this idea a lot for my Ss to practice number sense, but is greater/less than a concept they can understand or need to know? "The Lesson Plan Diva: FREE Dice Games  Greater Than or Less Than"

I like this idea a lot for my Ss to practice number sense, but is greater/less than a concept they can understand or need to know? "The Lesson Plan Diva: FREE Dice Games Greater Than or Less Than"

Once Upon a First Grade Adventure: Dice, Dominoes, and Cards Galore! Math Workstation Freebies

Once Upon a First Grade Adventure: Dice, Dominoes, and Cards Galore! Math Workstation Freebies

As teachers we are constantly learning and fine tuning our expertise!  When I first started teaching I had this idea that if my students c...

As teachers we are constantly learning and fine tuning our expertise! When I first started teaching I had this idea that if my students c...