Φωτογραφία του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με φουστανέλα. Τέλη 19ου αι. Συλλογή Μουσείου Θεόφιλου. Theophilos Hatzimihail wearing fustanella costume. Late 19th c.Theofilos Museum collection

Φωτογραφία του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με φουστανέλα. Τέλη 19ου αι. Συλλογή Μουσείου Θεόφιλου. Theophilos Hatzimihail wearing fustanella costume. Late 19th c.Theofilos Museum collection

Canvas Paintings, Greece, Painters, Folk, Knowledge, Etchings, Popular, Forks, Painting Canvas Crafts

Άρκτος Χορεύουσα

Θεόφιλος

Άρκτος Χορεύουσα

Θεόφιλος

Χατζημιχαήλ Θεόφιλος-Ο πωλών τις μετρητοίς

Χατζημιχαήλ Θεόφιλος-Ο πωλών τις μετρητοίς

Ο εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης

Θεόφιλος

Ο εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης

Ο εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης

Θεόφιλος

Ο εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης

Η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας Λάρισα και ο Πηνειός ποταμός

Θεόφιλος

Η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας Λάρισα και ο Πηνειός ποταμός

Ο Ρήγας και ο Κοραής σώζουν την Ελλάδα

Θεόφιλος

Ο Ρήγας και ο Κοραής σώζουν την Ελλάδα

Ο λήσταρχος Νταβέλης

Θεόφιλος

Bandit Christos Nachias Davelis in 1855 / oil on canvas

Pinterest
Search