Περισσότερες ιδέες από το Μαίρη
2 Digit by 1 Digit Multiplication Freebie from Third Grade to the Core on TeachersNotebook.com -  (3 pages)  - 2 digit by 1 digit multiplication practice worksheetM. There are 12 problems with most requiring regrouping. Answer Key included.

2 Digit by 1 Digit Multiplication Freebie from Third Grade to the Core on TeachersNotebook.com - (3 pages) - 2 digit by 1 digit multiplication practice worksheetM. There are 12 problems with most requiring regrouping. Answer Key included.

Λέξεις - κλειδιά για την επίλυση προβλημάτων

Λέξεις - κλειδιά για την επίλυση προβλημάτων

Κάθετοι πολλαπλασιασμοί (διψήφιου με μονοψήφιο)

Κάθετοι πολλαπλασιασμοί (διψήφιου με μονοψήφιο)

Σχηματίζοντας τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Σχηματίζοντας τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Κάθετες προσθέσεις διψήφιου με διψήφιο

Κάθετες προσθέσεις διψήφιου με διψήφιο

Κάθετες αφαιρέσεις διψήφιου με διψήφιο

Κάθετες αφαιρέσεις διψήφιου με διψήφιο

Alfabetizar com AMOR: 5º ano

Alfabetizar com AMOR: 5º ano

Λεξιλόγιο για πρόσθεση

Λεξιλόγιο για πρόσθεση

Λεξιλόγιο για πολλαπλασιασμό

Λεξιλόγιο για πολλαπλασιασμό

Λεξιλόγιο για αφαίρεση

Λεξιλόγιο για αφαίρεση