Περισσότερες ιδέες από το Carmen
A1. ¿SABES QUE FÓRMULAS USAMOS EN LA CARTA INFOMAL? APRÉNDELAS AQUÍ

A1. ¿SABES QUE FÓRMULAS USAMOS EN LA CARTA INFOMAL? APRÉNDELAS AQUÍ