απώλεια

254 Pins
 7mo
Collection by
candles are lit in front of a mirror with words written on the wall behind it
Για τον Άγγελο μου τον Δημήτρη μου ❤️
three lit candles sitting next to each other in front of a black and white background
Για τον Άγγελο μου τον Δημήτρη μου ❤️
an image with the words in russian and english on it, lit up at night
an image of a street at night with the moon in the sky and words above it
a poem written in two languages on a dark blue background with the moon behind it
Για τον Άγγελο μου τον Δημήτρη μου ❤️
an image of the sun setting over water with words written in different languages on it
a person standing in the rain with their arms outstretched
a dirt road with trees on both sides and a poem written in russian above it
an image of a pink balloon floating in the sky with words above it that say, you
a person sitting on the shore with a book in their hand and an image of birds flying above them
a black and white photo with flowers in the foreground that says,'i love you so much '
Για τον Άγγελο μου τον Δημήτρη μου ❤️
a candle is lit in the middle of a poem
Για τον Άγγελο μου τον Δημήτρη μου
a woman's face with the words written in russian and english on her left side