Επούλωση...healing does not mean you are no longer sore, it means that the pain does not regulate or control your life,... you realise you are free.....PTL

healing does not mean you are no longer sore, it means that the pain does not regulate or control your life,. you realise you are free.

..

Nice Quotes, Wall Art, Quote Art, Logo, Maths, Acting, Cute Quotes, Logos, Handsome Quotes

..

Street Quotes, Brene Brown, Hakuna Matata, Graffiti Quotes, Quote Art, Anarchy

Βρέθηκε στο Google από τον τομέα weheartit.com

Βρέθηκε στο Google από τον τομέα weheartit.com

Μπερδεύτηκα ,!!!

Μπερδεύτηκα ,!!!

Pinterest
Search