...ΚΑΙ μικρό είμαι, ΚΑΙ τσαχπίνικο, ΚΑΙ όμορφο, ΚΑΙ αθώο...ΑΛΛΑ ΕΜΕΝΑ κανείς δε με εκμεταλλεύεται!

...ΚΑΙ μικρό είμαι, ΚΑΙ τσαχπίνικο, ΚΑΙ όμορφο, ΚΑΙ αθώο...ΑΛΛΑ ΕΜΕΝΑ κανείς δε με εκμεταλλεύεται!

Death, how lonely of a life you must live! but fret not, for i admire you, and see you as not a painful truth, but the key that sets us all free from suffering.:

Life & Death

A Conversation Between Life and Death: Life asked Death, "Death, why do people love me, but hate you?" Death responded, "Because you are a beautiful lie and I am a painful truth." I love this so much.

Pinterest
Search