Περισσότερες ιδέες από το kate
Εμφάνιση Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΔΑΣ.jpg

Εμφάνιση Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΔΑΣ.jpg

1
Λέξεις κλειδιά για τις τέσσερις πράξεις (ασπρόμαυρα ή έγχρωμα) για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Μπορεί να τα συμβουλεύεται κάθε φορά που έχει...

Λέξεις κλειδιά για τις τέσσερις πράξεις (ασπρόμαυρα ή έγχρωμα) για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Μπορεί να τα συμβουλεύεται κάθε φορά που έχει...

2bbd8fe3114ffe59bb5d55e573a2d5d3.jpg (720×960)

2bbd8fe3114ffe59bb5d55e573a2d5d3.jpg (720×960)

A funny and clever Easter craft for kids made with plastic spoons!!

A funny and clever Easter craft for kids made with plastic spoons!!

Ιδέες για δασκάλους:Οι καλοί λογαριασμοί...

Ιδέες για δασκάλους:Οι καλοί λογαριασμοί...

Cute valentine craft for the classroom too!

Cute valentine craft for the classroom too!

Christmas pin success. Wine glasses, glitter, ornaments, ribbon and glue!

Christmas pin success. Wine glasses, glitter, ornaments, ribbon and glue!

Dollar store plate charger and chalkboard paint- what a GREAT idea to sell at craft fairs

Dollar store plate charger and chalkboard paint- what a GREAT idea to sell at craft fairs