Χρυσάνθη Σαρτζετάκη

Χρυσάνθη Σαρτζετάκη

Χρυσάνθη Σαρτζετάκη
More ideas from Χρυσάνθη
5 Things We Do That Drive Cats Crazy | eBay

While cats often seem laid back like they just don’t care, they do have a few pet peeves. There are some things we humans do that you may not realize are really frustrating to our felines. Are you guilty.

What to Expect with Your Senior Cat | eBay

If your cat is over the age of 7 years, he’s considered a senior cat. This doesn’t mean your furriest friend is old, because, let’s face it, you’re only as old as you feel. That same premise holds true.