Premudrost sazida sebi Hram, manastir Gračanica, 14. vek. Kosmet

Premudrost sazida sebi Hram, manastir Gračanica, 14. vek. Kosmet

St John the Theologian (Gracanica)

St John the Theologian (Gracanica)

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Фрески. Грачаница (2).

Pinterest
Search