Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος | Ἀφιερωμένο στόν Κύριό μας Ἱησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος | Ἀφιερωμένο στόν Κύριό μας Ἱησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Μέ τή σιωπή, τήν ἀνοχή καί τήν προσευχή ὠφελοῦμε τόν ἄλλον μυστικά

Μέ τή σιωπή, τήν ἀνοχή καί τήν προσευχή ὠφελοῦμε τόν ἄλλον μυστικά

Περί Προσευχῆς | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Περί Προσευχῆς | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Ματρώνα της Μόσχας

Ματρώνα της Μόσχας

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος | Ἀφιερωμένο στόν Κύριό μας Ἱησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος | Ἀφιερωμένο στόν Κύριό μας Ἱησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ἡ σωτήρια ἔξωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο καί ἡ ὀλέθρια «ἀντέξωσις» τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν κόσμο (Ἡλιάδης Σάββας, Δάσκαλος) | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Ἡ σωτήρια ἔξωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο καί ἡ ὀλέθρια «ἀντέξωσις» τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν κόσμο (Ἡλιάδης Σάββας, Δάσκαλος) | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Πῶς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά τήν Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων; | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Πῶς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά τήν Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων; | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής:Ὅλοι μας μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι! | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

"So every time you fall, get up again and at once seek forgiveness." ~Elder Joseph the Hesychast

Πόση ὥρα νά προσεύχομαι; | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Πόση ὥρα νά προσεύχομαι; | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Οὐδείς ἀναμάρτητος | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Οὐδείς ἀναμάρτητος | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

ΟΜΙΛΙΑ 63η: Πρός ἐκείνους πού δυσανασχετοῦν γιά τίς παντός εἴδους δυσκολίες πού συμβαίνουν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

ΟΜΙΛΙΑ 63η: Πρός ἐκείνους πού δυσανασχετοῦν γιά τίς παντός εἴδους δυσκολίες πού συμβαίνουν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Ἕνας ἄνθρωπος στήν ὁδό τῆς εὐλογίας | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Beggars occupy any place they like, especially crowd places. It not only hinders the beauty of the city but also destroys the fame of the city

Pinterest
Search