Chara Samothrakitou

Chara Samothrakitou

Chara Samothrakitou
Περισσότερες ιδέες από το Chara
Last year was my first year teaching Read180 in a few years.  I love Read180 and what I have seen it do for my kiddos so I was excited to ge...

Last year was my first year teaching Read180 in a few years. I love Read180 and what I have seen it do for my kiddos so I was excited to ge...

10 Ideas for Creative Book Reports

10 Ideas for Creative Book Reports

Τραγούδι συναισθημάτων - Αυτό που νιώθω

Τραγούδι συναισθημάτων - Αυτό που νιώθω

Προτείνω το συγκεκριμένο βιβλιαράκι να δοθεί έτοιμο στα παιδιά για να μην κουραστούν κόβοντας αλλά να εστιάσουν στα βιώματα. Και πάντα, όσ...

Προτείνω το συγκεκριμένο βιβλιαράκι να δοθεί έτοιμο στα παιδιά για να μην κουραστούν κόβοντας αλλά να εστιάσουν στα βιώματα. Και πάντα, όσ...

A fun way to travel the globe -- read about different countries & cultures around the world!

A fun way to travel the globe -- read about different countries & cultures around the world!

Use this great list of picture books about countries & cities around the world to raise a global citizen!

Use this great list of picture books about countries & cities around the world to raise a global citizen!

Christmas Around the World Unit. Complete with printable readers, passport and passport stamps, writing journal, graphic organizers! Great for all your Holidays Around the World Celebrations!

Christmas Around the World Unit. Complete with printable readers, passport and passport stamps, writing journal, graphic organizers! Great for all your Holidays Around the World Celebrations!

Book Snowman: Buena Vista University Library

Book Snowman: Buena Vista University Library

Book tree for inner library door or pillar : Christmas

Book tree for inner library door or pillar : Christmas

Great Christmas idea for those of you with loads of books... You know who you are!

Great Christmas idea for those of you with loads of books... You know who you are!