.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] -Η έξωση

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] -Η έξωση

Nikolaos Gyzis, Poppies and tulips. Believe me when I say that, both poppies and tulips in this painting are honoured throughout the ages because Gyzis decided to paint them in a still nature...

Nikolaos Gyzis, Poppies and tulips. Believe me when I say that, both poppies and tulips in this painting are honoured throughout the ages because Gyzis decided to paint them in a still nature.

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]  Εάρινη συμφωνία

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

silenceforthesoul:Nikolaos Gyzis -   Psyche

Archangel, Study for the Foundation of Faith - Nikolaos Gyzis

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Σπουδή για την “Εαρινή Συμφωνία”

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Σπουδή για την “Εαρινή Συμφωνία”

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]  Σπουδή ελληνικού χιτώνα για την Αθηνά

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Σπουδή ελληνικού χιτώνα για την Αθηνά

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Η τέχνη και τα πνεύματά της

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Η τέχνη και τα πνεύματά της

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Παναγία με θείο βρέφος

Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901]

.:. Γύζης Νικόλαος – Gyzis Nikolaos [1842-1901] Παναγία με θείο βρέφος

Pinterest
Search